• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Melanins kemi
  Melanin är ett pigment som finns i hela kroppen, inklusive ögon, hjärna, hår och hud. Det finns två huvudvarianter: den sällsynta pheomelanin - med en rödgul färg - och den vanligaste eumelaninen, som varierar från mörkbrun till svart. Det fungerar huvudsakligen som en absorberare av ultraviolett ljus, vilket är fördelaktigt, men det bidrar också till melanom, en dödlig form av hudcancer också.

  Struktur och funktion

  Den exakta strukturen av melanin är inte helt förstådd, men forskare vet hur det kan syntetiseras från aminosyratrorosin. Dess huvudsakliga funktion är att sprida UV-ljus, vilket hindrar mycket från att gå förbi epidermis och längre in i huden. I mörkare hudar med mer melanin kan pigmentet inte brytas ner av enzymer, så att det kan förbli intakt och utföra denna funktion under långa perioder.

  Genetisk prevalens och konsekvenser

  Melanin varierar dramatiskt mellan etniciteter och mäts i volymfraktion: Andelen av epidermis, det yttre skiktet av huden, upptaget av melanin. Det varierar från 1 till 3 procent i lättskinniga kaukasier till 18 till 43 procent i mörkskinniga afrikaner. Den främsta följden av detta är att mörkskinniga människor har mycket lägre hudkreftnivåer, men även milda hudar är mycket mer benägna att få uthållig solbränna långt efter exponering för UV-strålar.

  Skillnader mellan Pheomelanin och Eumelanin

  Förutom skillnaden i pigmentering är en viktig skillnad deras relation till melanom. Medan förekomst av eumelanin minskar risken för cancer, ökar risken för cancer genom en sänkning av hudens förmåga att absorbera skadlig UV-strålning. En högre närvaro av pheomelanin ökar risken för cancer. En annan skillnad är syntesmetoden - olika intermediärer används i reaktionen. Absorptionskoefficienten, eller hur mycket ljus som inte överförs via en molekyl, är högre i eumelanin än i pheomelanin.

  Melanin och hudcancer

  På grund av de lägre mängderna melanin, skinnpopulationer har större risk för hudcancer från UV-strålar, eftersom det skyddande ozonskiktet minskar med tiden. Cancers bildas från celler som skadas av UV-strålar i huden, som inte är lika lätt borttagna som i mörkare hudar. Pheomelanin har visat sig framkalla celldöd hos råttor och muterar vissa celler efter UV-exponering, vilket ger ett mindre bidrag till cancertillväxt i huden.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com