• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Effekterna av uppvärmning H2O2 och stabilitet

  H2O2, som är två väteatomer och två syreatomer, är den kemiska sammansättningen av väteperoxid. Väteperoxid har många användningsområden. Det är ett blekmedel, svag syra och det har oxiderande egenskaper som gör den till en perfekt ingrediens för antiseptika, desinfektionsmedel, oxidationsmedel, steriliseringsmedel och drivmedel. De flesta har väteperoxid i sina medicinskåp, redo att användas för att rengöra små skrapor och skär.

  Minskad stabilitet

  Väteperoxid är en mycket stabil kemikalie. När väteperoxid sönderdelas och förlorar stabilitet, släpper det syre ut. En faktor som minskar stabiliteten av väteperoxid är kontaminering. Väteperoxid som har spätts ut med vatten betraktas som förorenad väteperoxid och det förlorar stabiliteten snabbt. Väteperoxid som har utspätts med vatten har stabiliserande ingredienser tillsatta till det för att kompensera effekterna av vattnet. Uppvärmning H2O2 orsakar också förlust i stabilitet. Till skillnad från utspädning av väteperoxid med vatten orsakar uppvärmning av väteperoxid våldsam förlust i stabilitet och ökat tryck. Väteperoxid sönderdelas till syre och vatten när det upphettas och kyles därefter. Förvaring av väteperoxid vid heta temperaturer utan ordentlig ventilation kan medföra snabb förlust av stabiliteten och kan vara farlig.

  Tändning

  Förutom en stabilitetsförlust kan H2O2 antändas vid upphettning. Även om väteperoxid naturligt inte är brännbar, kommer höga koncentrationer av väteperoxid att åtföljas av höga koncentrationer av oxidationsmedel som kan reagera farligt med värme, brännbara material och reduktionsmedel. Värme blandat med brännbara material kan orsaka väteperoxid att förbränna spontant vilket innebär att det kan antända brännbara material utan att det behövs en direkt värmekälla som en flamma. Uppvärmning av väteperoxid som koncentreras i nivåer av 74 procent eller högre kommer att skapa antändbar ånga som kan spontant förbränna om den kommer i kontakt med brännbara material eller oxidationsmedel.

  Explosion

  När H2O2 värms upp , det förlorar stabiliteten snabbt och våldsamt. Den snabba och våldsamma förlusten av stabilitet orsakar sedan ökat tryck vilket i sin tur kan brista eller explodera behållaren i vilken väteperoxiden upphettas om den behållaren är förseglad och /eller ej ordentligt ventilerad. Uppvärmning av väteperoxid medför att den förlorar stabiliteten och sönderdelas i både syre och vatten, syreutlösningen är exoterm sönderdelning som kan förbränna om den blandar med eld. Uppvärmning av väteperoxid med flammor kan därför orsaka en explosion när den exoterma frisättningen av syre uppstår. Att bara kontakta höga koncentrationer av väteperoxid med andra oxidationsmedel kan orsaka en explosion. Därför används väteperoxid i drivmedel och sprängämnen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com