• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Att separera alkohol från Water

  För att skilja en blandning av alkohol (etanol) och vatten, kan du använda en process som kallas fraktionerad destillation. Denna teknik bygger på det faktum att föreningarna i blandningen har olika kokpunkter. Eftersom etanol kokar vid en lägre temperatur (78,5 grader Celsius eller 173,3 grader Fahrenheit) än vatten förångas alkoholen medan det mesta av vattnet förblir en vätska. En bra destillationskolonn kommer att producera en blandning av 95 procent alkohol och 5 procent vatten. Detta förhållande representerar den renaste formen av etanol som är möjlig med destillation och är allmänt accepterad som en industristandard.

  Häll blandningen av etanol /vatten i rundkolven.

  Montera fraktionerad destillation apparat genom att fibreringskolonnen fästes i rundkolven. Fäst kondensorn i fraktionskolonnen och placera destillatfångstkolven under den för att fånga destillatet.

  Placera Bunsen-brännaren under rundkolven och värm upp blandningen över kokpunkten för etanol (ca 80 grader C).

  Håll blandningen vid konstant temperatur tills kokningen har upphört. Vid denna tidpunkt har du genomfört destillation.

  Varning

  Använd skyddsglasögon under proceduren. Håll en brandsläckare i närheten som en säkerhetsåtgärd.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com