• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Projekt om kemisk bindning

  Kemiska bindningar håller ihop atomer i föreningar. Det finns två typer av kemiska bindningar: kovalenta och jonbindningar. Kovalenta bindningar bildas när två atomer delar elektroner för att fylla sina yttersta valensskal. Joniska bindningar bildar när en atom stjäl elektronerna från en annan atom, vilket skapar positiva och negativa joner som binder de två atoma tillsammans. Kemiska bindningsprojekt kan hjälpa eleverna att förstå dessa svåra och smärtsamma koncept.

  Elementkort

  Skapa elementskort med olika element som skapar kovalenta och jonbindningar. Alla element ska ha sina yttre valenselektronskalar visade. En vanlig förening som har en kovalent bindning är natrium (Na) och klor (Cl). Natrium har en valenselektron och klor har sju. Genom att dela natriums elektron kan båda elementen ha ett komplett yttre skal. En vanlig jonbindning är väte (H) och klor. Väte har en yttre valenselektron, precis som natrium; Vätgas har emellertid bara en elektron. Klor tar väteelektron. Det delar inte. Upprepa med andra kort, skapa olika kovalenta och jonbindningar.

  Värmetestning

  Kovalenta och jonbindningar har olika bindningsstyrkor. Att lägga till energi - värme i de flesta fall - visar de skillnaderna inom några minuter. Ta en känd kovalent bunden förening och värma den. Föreningen bör smälta efter bara några minuter. Ge en jonförening och värm den. Jonbindningen ska inte bryta under värmen som tillhandahålls i en laboratorieinställning.

  Upplösningstest

  En annan skillnad mellan kovalenta och jonbindningar är deras förmåga att lösa upp. Använd både vatten och etanol. Lös upp föreningar i båda vätskorna. Både kovalenta och joniska föreningar kommer att lösas upp i vatten. I etanol kommer emellertid endast kovalent bundna föreningar att lösas upp. Joniska föreningar kommer inte att lösas i etanol.

  Elektricitetsledning

  När föreningarna har lösts upp i vatten kan de testas för att se huruvida de överför elektricitet. Kovalenta bindningar kommer inte att förmedla el. Upplösta joniska föreningar kommer att förmedla el.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com