• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Varför salt i vatten kan leda elektricitet

  För att förstå varför saltvatten leder el måste vi först förstå vad el är. Elektricitet är ett stadigt flöde av elektroner eller elektriskt laddade partiklar genom en substans. I vissa ledare, såsom koppar, kan elektronerna själva flöda genom ämnet, som bär strömmen. I andra ledare, som saltvatten, flyttas strömmen av molekyler som kallas joner.

  Upplösning av saltvatten

  Rent vatten är inte särskilt ledande och endast en liten bit av strömmen kan röra sig genom vattnet. När salt eller natriumklorid (NaCl) är upplöst i det splittras saltmolekylerna i två delar, en natriumjon och en klorjon. Natriumjonen saknar en elektron, vilket ger en positiv laddning. Klorjonen har en extra elektron, vilket ger en negativ laddning.

  Skapa en ström

  En elektrisk källa som skickar ström via vatten kommer att ha två terminaler: en negativ som leder elektroner till vatten och en positiv som tar bort dem. Motsatta laddningar lockar, så natriumjonerna lockas till den negativa terminalen och klor till den positiva. Joner bildar en bro, natriumjonerna absorberande elektroner från den negativa terminalen, passerar dem till klorjoner och sedan den positiva terminalen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com