• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man bestämmer konduktivitet i föreningar

  Föreningar som leder en ström hålls samman av elektrostatiska krafter eller attraktion. De innehåller en positivt laddad atom eller molekyl, kallad en katjon, och en negativt laddad atom eller molekyl, kallad en anjon. I deras fasta tillstånd leder dessa föreningar inte elektricitet, men när de löses i vatten, separeras jonerna och kan leda en ström. Vid höga temperaturer, när dessa föreningar blir flytande, börjar katjoner och anjoner strömma och kan leda elektricitet även i frånvaro av vatten. Nonjoniska föreningar eller föreningar som inte dissocieras till joner leder inte ström. Du kan konstruera en enkel krets med en glödlampa som en indikator för att testa konduktiviteten hos vattenhaltiga föreningar. Testföreningen i denna installation kommer att slutföra kretsen och slå på lampan om den kan leda en ström.
  Föreningar med stark ledningsförmåga

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com