• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Användning av fosfor i glödlampor

  fosfor, från den grekiska betydelsen "ljusbringar", är ett element som vanligtvis används i glödlampor. Det bör emellertid inte förväxlas med "fosforer", som istället är något ämne som uppvisar luminescens. Fosfor är emellertid en fosfor och uppvisar denna luminescens.
  Fluorescerande ljus |

  Ibland innehåller fosforbeläggningen på insidan av lysrör fosfor i det metalliska saltet som täcker glödlampans insida. Dessa beläggningar producerar ljus genom att strålningspartiklar träffar beläggningen från rörets insida, vilket får dem att lysföra.
  LED-teknik

  Blå fosfor är den vanligaste typen av lysdioder (LED) ). För att producera vitt ljus (som ett alternativ till fluorescerande ljus) används blå fosfor-lysdioder med aktiverat gult fosfor. som njurskada och osteoporos om de stöter för ofta. Det fosfor som ofta används i dessa material reagerar antingen snabbt med syre eller på annat sätt görs inert, vilket gör dem effektivt ofarliga för människor.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com