• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Vad används DC-strömförsörjning för?

  Elektricitet finns i två huvudformer: växelström (AC) och likström (DC). Likström har flödet av el som går i en riktning (framåt), medan växelströmmen har elen i två riktningar (bakåt och framåt). Likström är lättare för mindre enheter att utnyttja och är den vanligaste metoden för strömförsörjning för allt som också går på batteriet.

  Strömförsörjning

  Det mesta av strömmen från ett vägguttag kommer i växelströmsform

  AC till DC-omvandling

  Växelström måste omvandlas till likström med likriktare.

  Använder DC-ström

  DC-ström används vanligtvis för att driva liten elektronik

  Elektroniska apparater

  Många enheter, till exempel datorer, stereoapparater och andra mindre elektriska apparater, har DC-konverteringslikriktare inbyggda direkt in i enheten.

  Batterier

  Batterier levererar även en likström, så alla enheter som använder batterier använder även en likströmsspänning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com