• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Fördelarna med att använda elektrolytkondensatorer

  Elektrolytkondensatorer härleder en stor del av sin kapacitans från bildandet av ett gasformigt skikt på en platta när korrekt polaritet appliceras. Kapacitans (C) är storleken på laddningen (Q) på varje platta dividerad med spänningen (V) på plattorna: C = Q /V. Detta gasformiga lager och större dielektrisk effekt ger en elektrolytkondensator en mycket större volymkapacitet än andra typer av kondensatorer kan uppnå.

  Storlek

  Den vanligaste typen av elektrolytkondensator är tantalkondensatorn. Andra är uppdelade på gasstyp eller dielektrisk pasta som används, varvid aluminiumelektrolytisk och polypyrrol är typiskt. I varje fall kan kapacitansen i en elektrolytkondensator endast uppnås av en icke-elektrolytkondensator (såsom pappers- eller glimmerkondensatorer) av en mycket större storlek.

  Kapacitans

  Elektrolytkondensatorer ha en större kapacitans per volym än någon annan typ av kondensator. På grund av denna storleksskillnad görs få icke-elektrolytkondensatorer med kapacitans större än 10 mikrofarad (uF).

  Användningar

  På grund av deras högre kapacitansvärden används elektrolytkondensatorer oftast i lågfrekventa applikationer som i strömförsörjningsfilter. Högkapacitansvärdena som vanligtvis är förknippade med elektrolytkondensatorer fungerar som shorts eller lågimpedanslinjer för RF (Radio Frequency) och applikationer med högre frekvens.

  Applikationer

  På grund av sin konstruktion och polaritetskänsliga operationer , elektrolytkondensatorer kräver mer noggrann användning än andra kondensatorer. Om de installeras felaktigt (omvändpolariserad), kommer elektrolytkondensatorerna inte att uppnå korrekt kapacitans och kan bygga inre gastryck, vilket leder till en (mindre) explosion. Elektrolytkondensatorer är också mer temperaturkänsliga än andra typer av kondensatorer. Innan du använder en elektrolytkondensator, verifiera den är lämplig för dina förväntade temperaturförhållanden.

  Korrekt utvalda och installerade elektrolytkondensatorer är en användbar komponent i kretsdesignerns lager, vilket ger hög kapacitans för låg storlek (kretskortets "fotavtryck" ) och kostnad i förhållande till andra typer av kondensatorer.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com