• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Vad är en 24V strömkälla?

  Elektricitet är flödet av elektroner. Antalet elektroner som strömmar bestäms av kraften (mätt i volt) genom att trycka på dem. Tjugofyra volt är ett vanligt kraftbehov för små enheter, men det är inte en lättillgänglig strömkälla.

  AC och likström

  Direktström (DC) kännetecknas av en stadig, nivå och konsekvent flöde av ström i en riktning. Detta är exakt vad de flesta små elektriska enheter kräver. Växelström (AC) är ström som periodiskt vrider riktning i förutsägbara cykler. AC fungerar bättre för att överföra el, så elen som kommer ut ur väggen är AC. DC kommer huvudsakligen från batterier.

  24 volt nätaggregat

  För att få en 24 volt nätaggregat är det bara nödvändigt att ha en elektrisk enhet som kallas en transformator. Dessa enheter "transformerar" växelströmsspänningar (de fungerar inte för likström) från en spänningsnivå till en annan. De är de tjocka sakerna på din mobiltelefon laddare som går ner i växelströmmen som kommer ut ur väggen till en nivå som mobiltelefonen behöver.

  24 volt likströmsprodukter

  Tjugofyra volt DC-nätaggregat kräver något mer komplext än en transformator. Det finns elektriska kretsar som heter "likriktare" som består av flera delar som kan omvandla AC till DC och justera spänningsnivån samtidigt. Dessa kretsar är inbyggda i enheter som datorer och tv-apparater som behöver 24 volt DC men har tillgång till 120 AC som kommer från väggen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com