• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Vad händer när två nordpolen magneter kommer tillsammans?

  Magneter är föremål som lockar föremål från vissa typer av metaller. Alla magneter har två poler som avger motstridiga krafter. En magnetens ändar kallas den nordsökande polen och den sönsökande polen. De har dessa namn för att, när de sätts på en sträng eller nedsänkt i vatten, kommer den nordsökande polen att peka mot jordens nordpole, medan den söderökande polen pekar mot Jordens sydpole. Ett ovanligt fakta om magneter är att om en barmagnet t ex skärs i halva, kommer varje del fortfarande att behålla sin nord- och sydpolladdning.

  Anmärkningen av avgifterna

  Motsatt poler av en magnet lockar varandra, medan liknande poler avstör varandra. När den lutade upp med en söderökande pol skulle en nordsökande pol närma sig magnetens ände. Men när de är uppradade med en annan nordsökande pol, skulle de två magneterna trycka sig ifrån varandra eftersom deras styrkor inte är kompatibla.

  Varför gillar polacker?

  Nordsökande och södra sökande poler på en magnet skapar ett cirkulärt magnetfält som löper mellan dem. När en motsatt pol introduceras till det magnetiska fältet, accepteras det för att det inte stör fältet. Men när en liknande pol introduceras, avvisas den för att den skulle störa magnetfältet. En nordsökande pol kan inte skapa ett magnetfält med en annan nordsökande pol, så det trycker som poler bort medan man ritar olika poler i.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com