• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Vad är elektrolytiskt koppar?

  Elektrolytisk koppar har genomgått raffinering eller rening genom elektrolys. Rening genom elektrolys representerar det enklaste sättet att uppnå renhetsnivåer på 99,999 procent i koppar, enligt Science Clarified.

  Elektrisk utrustning

  Elektrolys ökar kopparens egenskaper som elektrisk ledare. Elektrisk utrustning innehåller ofta elektrolytisk koppar, enligt Science Clarified. Koppar är också lättdragna och formade till ledningar.

  Kopparmalm

  Koppar finns oftast i chalkopyrit- och sulfidmalmer. Silikat-, sulfat- och karbonatmalm innehåller också koppar. Den låga procentandelen koppar i dessa malm gör det nödvändigt att koncentrera dem före elektrolys, enligt Chemguide. Metoderna som används för att koncentrera kopparmalm innefattar uppvärmning i en ugn eller att reagera dem med svavelsyra.

  Elektrolys av koppar

  Elektrolys använder en anod som innehåller det orena koppar som härrör från malmkoncentrationen. Katoden består av rent koppar, titan eller rostfritt stål. Elektrolytlösningen består av kopparsulfat, enligt Science Clarified. En elektrisk ström leder till att kopparjoner från anoderna kommer in i lösningen och deponeras på katoden. Föroreningar faller antingen bort och bildar slam eller håller sig kvar i lösning. Katoden blir större som ren kopparform på den, medan anoden krymper.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com