• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur man beräknar nuvarande amplitud

  Närhelst elektronerna flyttar skapas ström. Faktum är att nuvarande åtgärder den rörelsen; Speciellt är det avgiften som flyttas delat med den tid det tar att flytta (eller, om du har tagit en kalkyl, är det avledet av laddning med hänsyn till tiden). Ibland är strömmen stabil, som i en enkel krets. Andra gånger ändras strömmen när tiden går, som i en RLC-krets (en krets med motstånd, induktor och kondensator). Oavsett din krets kan du beräkna strömans amplitud, antingen från en ekvation eller från direktmätningsegenskaperna hos kretsen.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  The ekvation av ström i en krets med en kondensator eller en induktor är I = Asin (Bt + C) eller I = Acos (Bt + C), där A, B och C är konstanter.

  Beräkna Amplitude från Ohm s Lag

  Jämställdheten för en enkel krets är Ohms lag, I = V ÷ R, där jag är ström, V är spänning och R är motstånd. I detta fall förblir amplituden av strömmen densamma och är helt enkelt V ÷ R.

  Beräkning av förändrade strömningar

  Likströmens ekvation i en krets med en kondensator eller en induktor ska vara i formuläret I = Asin (Bt + C) eller I = Acos (Bt + C), där A, B och C är konstanter.

  Du kan ha en annan ekvation som involverar många variabler. I så fall lösa för aktuell, vilken borde ge en ekvation i någon av ovanstående former. Huruvida ekvationen uttrycks i sinus eller cosinus, är koefficienten A amplituden för strömmen. (B är vinkelfrekvensen och C är fasskiftet.)

  Beräkning av amplitud från en krets

  Ställ in din krets som önskad och koppla den parallellt till ett oscilloskop. Du bör se en sinusformad kurva på oscilloskopet. Signalen representerar spänningen genom kretsen.

  Mätspänning med oscilloskop

  Räkna antalet vertikala gridlinjer, kallade divisioner, på oscilloskopet från vågens mitt till dess topp. Kontrollera nu din "volts per division" -inställning på oscilloskopet. Multiplicera den inställningen med antalet divisioner för att bestämma spänningen vid toppen. Till exempel, om din topp är 4 divisioner ovanför mitten av grafen, och oscilloskopet är inställt på 5 V per delning, så är din toppspänning 20 volt. Denna toppspänning är spänningsamplituden.

  Hitta vinkelns vinkelfrekvens. Först räkna antalet horisontella rutlinjer /divisioner som vågen tar för att slutföra en period. Kontrollera din inställning för sekunder per delning på oscilloskopet och multiplicera det med antalet divisioner för att bestämma vågens tidsperiod. Till exempel, om en period är 5 divisioner, och oscilloskopet är inställt på 1 ms per delning, är din period 5 ms eller 0,005s.

  Ta det ömsesidiga av perioden och multiplicera det svaret med 2π (π≈3.1416). Det är din vinkelfrekvens.

  Konvertera spänningsmätning till nuvarande

  Konvertera spänningsamplitud till aktuell amplitud. Ekvationen du använder för omvandlingen beror på vilka komponenter du har i din krets. Om du bara har en generator och en kondensator, multiplicera spänningen med vinkelfrekvensen och kapacitansen. Om du bara har en generator och en induktor, dividerar du spänningen med vinkelfrekvensen och induktansen. Mer komplicerade kretsar kräver mer komplicerade ekvationer.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com