• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur konverterar HP till KVA

  HP, kort för hästkrafter, representerar hur mycket ström en enhet kan lägga ut. Kilo-volt-ampar, förkortad kVA, mäter den uppenbara effekten av en krets och finns genom multiplicering av spänningstiderna strömmen i en krets. För att konvertera från en HPs kapacitet till det antal kVA som används, behöver du veta kapaciteten och effektiviteten hos enheten.

  Multiplicera HP: s mängd vid 746. Om du till exempel har 100 HP, du skulle multiplicera 100 vid 746 för att få 74.600.

  Multiplicera resultatet från steg 1 med effektiviteten hos enheten för att beräkna antalet använda volt-ampere. Om enheten till exempel är 90 procent effektiv, skulle du multiplicera 74 600 med 0,9 för att få 67 140.

  Dela antalet volt-ampere som används av 1000 för att konvertera från volt-amp till kilo-volt-ampere ( kVA). Avsluta exemplet, du skulle dela 67,140 med 1000 för att få 67,14 kVA.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com