• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Hur man beräknar kinetisk energi

  Kinetisk energi är också känd som rörelsens energi. Motsatsen till kinetisk energi är potentiell energi. En objekts kinetiska energi är den energi som objektet har eftersom det är i rörelse. För att något ska ha kinetisk energi måste du "göra arbete" på det - tryck eller dra. Detta innebär Newtons andra lag- och rörelsesekvationer. Beräkningen av kinetisk energi är sättet att uttrycka det faktum att ett rörligt föremåls förmåga att göra arbete på allt som det träffar. Resultatet av beräkningen kvantifierar hur mycket "arbete" objektet kan göra på grund av dess rörelse.

  Ta reda på vilket objekt som du vill beräkna kinetisk energi på.

  Bestäm massan av objektet som är i rörelse. Massan av ett objekt är måttet på hur mycket materia är i ett objekt.

  Bestäm hastigheten på objektet som är i rörelse. Hastigheten hos ett objekt är det aktuella objektets hastighet.

  Multiplicera objektets hastighet i sig för att få kvadraten av hastigheten (hastighetstiderhastighet).

  Multiplicera det värde du beräknade i steg 5 (massa) med det värde du beräknade i steg 4 (hastighet). Du har nu objektets kinetiska energi.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com