• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Faktorer som påverkar värmeledningsförmåga

  Värmeledningsförmåga, även kallad värmeledning, är energiflödet från något med högre temperatur till något med lägre temperatur. Det skiljer sig från elektrisk ledningsförmåga, som handlar om elektriska strömmar. Flera faktorer påverkar värmeledningsförmågan och hastigheten som energi överförs. Som fysikinfo-webbplatsen påpekar, mäts inte flödet av hur mycket energi som överförs, utan av den hastighet som den överförs.
  Material

  Den typ av material som används i värmeledningsförmåga kan påverka energinivån som flödar mellan de två regionerna. Ju större konduktivitet materialet är, desto snabbare flyter energin. Enligt Physics Hypertextbook är materialet med den största konduktiviteten helium II, en överflödig form av flytande helium, som endast finns vid mycket låga temperaturer. Andra material med hög konduktivitet är diamanter, grafit, silver, koppar och guld. Vätskor har låga konduktivitetsnivåer och gaser som ännu är lägre.
  Längd

  Längden på materialet som energin måste strömma genom kan påverka hastigheten med vilken den flyter. Ju kortare längden är, desto snabbare flyter den. Värmeledningsförmågan kan fortsätta att öka även när längden är ökad - den kan bara öka i en långsammare takt än den hade tidigare. Beroende på materialet i ledaren, när temperaturen stiger, stiger materialets värmeledningsförmåga ofta också, vilket ökar energiflödet.
  Tvärsnittstyper

  rund, C- och ihålig, kan påverka värmeledningsförmågan, enligt Journal of Materials Science. Artikeln rapporterar att den termiska diffusivitetsfaktorn för C- och ihåliga formade kolfiberförstärkta kompositer visade ungefär två gånger högre värden än de hos runda typer.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com