• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Vad används kärnkraften för?

  Kärnkraft är härledd uran, ett radioaktivt element. När kärnan av en atom av U-235, en isotop av uran, delas av en neutron, släpper den värme och andra neutroner. Dessa frigjorda neutroner kan orsaka att andra närliggande U-235-atomer delas upp, vilket resulterar i en kedjereaktion som kallas kärnfission som är en potent värmekälla. Denna värme kan användas för att generera ånga, som driver turbiner för att tillhandahålla el i industriell skala.

  Kärnkraft

  Cirka 12% av världens energi härrör från kärnklyvning i kärnreaktorer. Totalt arbetar nu 430 kärnreaktorer i 31 länder, med 70 fler under uppbyggnad över hela världen. Frankrike är världens ledare inom kärnkraft och genererar tre fjärdedelar av sin totala el med kärnreaktorer. Förenta staterna får i jämförelse cirka en femtedel av sin el från kärnkraft. Vissa länder som Sverige och Ryssland använder också värmen från kärnklyvning för att direkt värma bostäder och byggnader. Kärnkraft har också andra tillämpningar: 200 mindre kärnreaktorer driver 150 fartyg över hela världen, inklusive atomubåtar, isbrytare och luftfartygsbärare.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com