• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vilken miljö är sannolikt att bilda Siltstone eller skiffer?

  Siltstone och skiffer är sedimentära bergarter som bildas i forntida färska och marina miljöer. De är "lera" som består av lera som långsamt deponeras från upphängning i lugna vatten. Kiseldioxid och kalciumkarbonat från upplösta mineraler ger det cement som är nödvändigt för att så småningom cementera leran i sten. När den marina miljön torkar under olika epokar av klimatförändringar lämnas det sedimentära berget.

  TL; DR (för långt; läste inte)

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com