• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar din GPA på en 4,0 Scale

  Din GPA är ditt betygsgenomsnitt och är vanligtvis baserat på en 4,0 graders skala. Det är medelvärdet av alla dina betyg, och det bestäms av antalet poäng och betyget du fått i varje kurs. Din GPA är viktig av olika skäl. Du kommer ofta att bli ombedd att lämna din GPA när du ansöker om jobb, praktik och forskarskola.

  Samla dina slutbetyg för alla dina klasser.

  Skriv ner klassnamnet, din betyg och antalet poäng varje klass är värt.

  Tilldela rätt poäng till varje betyg. Om du till exempel fick ett A i en klass motsvarar det 4 poäng. B motsvarar 3 poäng, C är lika med 2 poäng, D är lika med 1 och F är lika med 0.

  För varje klass multiplicera du antalet poäng för betyget med det antal kredittimmar som klassen var värd. Detta ger dig betygsskickpoäng för varje klass.

  Lägg till de totala poängpoäng som uppnåtts i samtliga klasser tillsammans och dela med det totala antalet kredittimmar för att få din GPA.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com