• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här stämmer du och decider med Decimals

  Stam- och bladdiagram är ett värdefullt sätt att organisera dina data och bestämma hur många datapunkter med en viss, tiotals eller hundratals siffror du har. Du kan använda stam- och bladplottor för att organisera decimaler på samma sätt som du skulle använda stam- och bladplottor för att organisera hela tal. Eftersom stam- och bladplottar inte traditionellt används för att organisera decimaltal, måste du skapa en nyckel som gör det klart för dina läsare att du organiserar decimaler.

  Rita en T-tabell på ditt papper. Den vänstra halvan blir stammen och den högra halvan blir bladet.

  Rita en legend som indikerar att T är ekvivalent med en decimal och att den skiljer hela talet från dess decimaldel .

  Ordna dina nummer, allt från minst till största. Skriv hela numreringen av numret i stammen på ditt bord och decimal i bladet. Till exempel, om du har datasetet "5,8, 6,7, 6,8, 6,9, 7,2, 7,5, 7,8, 8,0," den vänstra delen av ditt bord skulle läsa "5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8 "och den högra delen av ditt bord skulle läsa" 8, 7, 8, 9, 2, 5, 8, 0. "

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com