• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man löser sig på Sigma på en TI83

  TI-83 är en grafisk räknare som används för matematik; sigma är den grekiska bokstaven som används i matematik som används för att beteckna summeringar. Med en given funktion och gräns kan du enkelt skriva in en summeringsekvation i din TI-83 och lösa sigma. På så sätt kan du undvika att man behöver lösa ekvationen för hand och spara tid.

  Håll knappen "2: a" och tryck sedan på "STAT".

  Bläddra till höger till " MATH ", tryck sedan på" 5. "

  Håll knappen" 2: a "intryckt och tryck sedan på" STAT. "

  Bläddra till höger för att välja alternativet" OPS "och tryck sedan på "5." Du kommer nu att ha "Summa (Seq (" på skärmen.

  Skriv in ekvationen till höger om igma, lägg sedan till ett komma. Om ekvationen är 3x + 2, skriv till exempel "3x + 2, "in i TI-83.

  Ange värdet på x följt av ett kommatecken. Detta ligger under sigmasymbolen i ekvationen. Om exempelvis i ekvationen står" x = 5 " skriv sedan "5" i kalkylatorn.

  Ange värdet ovanför Sigma-symbolen. Följ värdet med ett komma. Om värdet i din ekvation är 7, anger du "7,"

  Ange "1" och avsluta med "))". " Om korrekt inmatat, skulle din räknare läsa något som detta: "Summa (3x + 2, X, 5,7,1))"

  Tryck på "Enter" -tangenten för att lösa sigma.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com