• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Vad är utdelningar och divisorer?

  Utdelningar och divisorer är de två viktigaste ingredienserna som ger kvoten eller svarar på ett divisionproblem. Utdelningen är numret delat, medan divisorn är det antal som utdelningen delas upp. Med andra ord, med tanke på en ÷ b, a är utdelningen och b är divisorn.

  Olika noteringar

  Divisorens och utdelningsplatsen ändras något beroende på vilken division notering är Begagnade. När du använder de korta symbolerna "÷" eller "/" för att indikera division visas utdelningen till vänster och divisorn visas till höger. Till exempel, med tanke på problemet 21/7, skulle du identifiera täljaren 21 som utdelning och nämnare 7 som divisor. Om matematikproblemet innehåller den långa delningsfästet placerar dock utdelnings- och divisoromkopplaren. Divisor är numret som visas till vänster eller utanför, av delningsfästet, medan utdelningen visas till höger eller under delningsfästet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com