• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar mittlinjen för P Charts

  Kontrolldiagram används för att bestämma stabilitet och övervaka ändringar i en process. Ett p-diagram är en typ av kontrollschema som används med attribut eller kategoriska data, t.ex. ja-nej, win-lose eller defekt-ingen defekt, enligt webbplatsen för kvalitetsrådgivare. Eftersom uppgifterna är i form av proportioner kan undergruppens storlek variera över samlingsperioder. Centrallinjen för ett p-diagram är det förväntade värdet av proportionerna och beräknas baserat på provdata.

  Ordna data i två kolumner, varvid den första är det totala numret i undergruppen och den andra är den totala antal fel. Om du mäter antalet defekta brödrostar under ett år kan data se så här ut: Brödrostar Made 500 400 200 200 100 90 145 256 345 321 567

  Defekter 250 267 273 266 276 220 205 296 237 265 154

  Summa summan av undergrupperna. I det här exemplet är det totala antalet brödrostar som gjorts under året 3 124.

  Summa de totala defekterna. I det här exemplet är det totala antalet defekta brödrostar 2,709.

  Dela undergruppens summa med de totala defekterna för att härleda p-diagrammets mittlinje. I detta exempel: 2,709 /3,124 = 0,87.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com