• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här byter du felaktiga fraktioner till ett blandat nummer

  Matematik ligger runt oss och bråk är inte ett undantag. Blandade tal är i allmänhet lättare att förstå än felaktiga fraktioner, så det är vanligt att byta felaktiga fraktioner till blandade tal för att underlätta läsning och talande. Ett exempel där blandade fraktioner används är vägande produkter eller andra föremål. En vikt på 3 1/2 pund är klarare än 7/2 pund.

  Dela täljaren med nämnaren. Se hur många gånger det mindre antalet kan gå in i det större antalet utan att gå över. Det talet kommer att vara hela taldelen av ett blandat nummer. Skriv det numret ned.

  Skriv resten (om det finns en) som täljare, vilket är det högsta talet av en bråkdel. Resten blir täljaren i en blandad fraktion.

  Skriv samma nämnare (eller divisor) under den nya täljaren. Nämnaren förblir alltid densamma. Till exempel kan du ändra den felaktiga fraktionen 11/4 till det blandade nummeret 2 3/4. Det läses som två och tre fjärdedelar.

  Tips

  Var inte orolig om det inte finns någon återstod. Några felaktiga bråk kan också vara heltal.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com