• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här byter du otillbörliga fraktioner till blandade nummer eller hela nummer

  För många barn och vuxna utgör fraktioner vissa svårigheter. Detta är särskilt fallet med felaktiga fraktioner, där täljaren eller toppnumret är större än nämnaren eller bottennumret. Även när lärare försöker relatera fraktioner till verkliga liv, till exempel att jämföra fraktioner till bitar av paj, kan felaktiga fraktioner vara svåra att konceptualisera. Hur kan du ju ha 10/2 av en paj? Omvandling av dessa felaktiga fraktioner till blandade siffror eller heltal gör dem lättare att förstå.

  Penna och pappersmetod

  Dela täljaren med nämnaren. Din kvot kommer att ha ett helt tal och i vissa fall några kvarvarande. Till exempel, om din felaktiga fraktion är 15/2, dela 15 med 2. Du får 7, med 1 kvar.

  Ta hela kvoten och skriv det själv. I det första exemplet, 15 dividerat med 2, har kvoten ett helt antal 7. Om din nämnare delar jämnt i täljaren är du klar. Till exempel, om den felaktiga fraktionen är 16/4 dela du 16 till 4 för att få 4. 4 är heltalets uttryck av 16/4.

  Ta numret som var kvar när du inledningsvis delade täljaren av nämnaren och placera detta nummer över den ursprungliga nämnaren. Med exemplet 15/2 var kvoten 7 med 1 kvar. För att uttrycka denna felaktiga fraktion som ett blandat tal skulle du skriva 7 1/2.

  Kalkylatormetod

  Använd din kalkylator för att dela täljaren med nämnaren. Till exempel, med den felaktiga fraktionen 40/3 delar du 40 med 3 och får 13.33333, med 3s upprepade till oändlighet.

  Ta numret före decimalen, i det här fallet 13, och multiplicera det med nämnaren, i det här fallet 3. Här får du 39.

  Subtrahera denna produkt från delningen av fraktionen. I det här exemplet skulle du subtrahera 39 från 40 och få 1. Detta nummer är "skillnaden".

  Skriv ner numret som visades före decimalpunkten när du delade täljaren och nämnaren. Ta skillnaden och placera den ovanför nämnaren. I detta exempel blir 40/3 13 1/3.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com