• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här konverterar du Ln till Log 10

  En rads logaritm är den kraft som basen måste höjas för att få detta nummer; till exempel är logaritmen på 25 med basen 5 2 eftersom 5 2 är lika med 25. "Ln" står för den naturliga logaritmen som har Eulers konstant, ungefär 2,71828, som basen. Naturliga logaritmer har många användningsområden inom vetenskap och ren matematik. Den "gemensamma" logaritmen har 10 som bas och betecknas som "log". Följande formel låter dig ta den naturliga logaritmen med hjälp av bas-10 logaritmen: ln (nummer) = logg (nummer) ÷ logg (2.71828) .

  För att konvertera ett tal från en naturlig till en gemensam logg, använd ekvationen, ln (x) = log (x) ÷ logg (2.71828).

  Kontrollera numrets värde

  Innan du tar en logaritm av ett nummer, kontrollera dess värde. Logaritmer definieras endast för siffror som är större än noll, dvs positiva och icke-zero. Resultatet av en logaritm kan emellertid vara vilket som helst verkligt tal - negativt, positivt eller noll.

  Beräkna den gemensamma loggfilen

  Ange det nummer du vill ta logaritmen på på din räknare . Tryck på knappen "logga" för att beräkna den vanliga loggen för numret. Till exempel, för att hitta den gemensamma loggboken 24, skriv "24" på din räknare och tryck på "logg" -knappen. Den vanliga loggen om 24 är 3.17805.

  Beräkna den vanliga loggen av e

  Ange den konstanta "e" (2.71828) på din räknare och tryck på knappen "logga" för att beräkna loggen 10: log 10 (2.71828) = 0.43429.

  Konvertera naturliga logg till vanliga loggar

  Dela den vanliga loggnumret med den vanliga loggen i e, 0.43429, för att hitta naturlig logaritmen via den gemensamma loggen. I detta exempel, ln (24) = 1.3802 ÷ 0.43429 = 3.17805.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com