• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur rör sig maskar?

  Jordmaskar spelar en viktig roll i ekosystemet genom att lufta jorden och låter luft och vatten cirkulera. Utan regnmaskar skulle otaliga mikroorganismer i jorden inte kunna överleva, och plantans rötter skulle vissna för brist på vatten och syre. Men hur maskar maskar sina mjuka små kroppar genom tung, komprimerad jord?

  Även om maskar verkar vara mycket enkla varelser, är de faktiskt komplexa och mycket utvecklade - och perfekt anpassade för sin ekologiska nisch. Jordmaskar har en snygg, strömlinjeformad kropp och ett hydrostatiskt eller vätskebaserat skelett som gör att de kan ändra sin form och klämma sig in i mycket snäva sprickor. Hydrostatiska skelett finns också i andra mjuka kroppsdjur såsom mollusker och nematoder. I regnmaskar består skelettet av trycksatt vätska i ett hålrum i kroppen som kallas coelom. Koelomen sträcker sig genom hela kroppen och är separerad i många segment. Även om segmenten är sammankopplade, kan ormen flytta dem självständigt.

  Omkring den vätskefyllda koelomen är två uppsättningar av muskler. Cirkulära muskler viks runt varje segment, och längsgående muskler sträcker sig över kroppens längd. Dessa muskler är kraftfulla och välutvecklade. De cirkulära och longitudinella musklerna jobbar tillsammans för att hjälpa jordmaskens skrik, vinkla och driva sig genom jordens substrat.

  Ormar är också täckta i korta, bristiga hår som kallas setae. Medan de är nästan osynliga för det blotta ögat, borde du kunna känna dem om du försöker kasta en mask på "rätt" och "fel" sätt. Du kan också observera seta genom att placera en ren mask på en något grov yta, som en pappershandduk. Om du lyssnar noga bör du kunna höra seta som skrapar mot papperet när masken rör sig. Setae hålls normalt inne i maskmaskens kropp, men de förlängs när masken gräver eller förankrar sig i jorden. När en fågel eller ett annat djur försöker dra en regnmask upp från smutsen, håller setorna ormen på plats, och de är så starka att maskens kropp kan snäppa i två innan setorna förlorar sitt grepp.

  Att gräva genom jorden kommer en mask att böja sina cirkulära och longitudinella muskler för att göra sig långa, och sedan förlänga setorna på dess främre eller främre ände för att förankra sig i jorden. Det kommer då att träffa sina muskler för att göra kroppen kort och bringa den bakre eller bakre änden närmare framsidan. Ormen kommer sedan att förlänga setorna på sin bakre ände för att förankra den på plats, och sedan förlänga dess muskler för att göra sig lång och trycka dess främre genom jorden. Det kommer att upprepa denna process om och om igen. Jordmaskar kan styra musklerna och seta på varje segment individuellt för att hjälpa till i komplexa lokomotiv.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com