• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur man berättar en kvinna från en man Skunk

  Skunkar är små däggdjur som är kända för sin förmåga att repellera rovdjur med en illaluktande spray - samt signatur svartvita markeringar. Men eftersom skunkar inte är sexuellt dimorfa, vilket innebär att de inte har någon fysisk skillnad mellan artens två kön, kan dessa märkningar inte användas för att bestämma ett särskilt skunk-kön. Skillnader mellan manliga och kvinnliga skunkar är mestadels beteendemässiga.

  Telling Male and Female Skunks Apart

  Medan manliga skunkar tenderar att vara större än kvinnliga skunkar, betyder bristen på sann sexuell dimorfi att de skiljer sig från varandra på utseende är något svårt. Att bestämma kön på en skunk beror ofta på att observera skunkens beteende. Manspersoner är polygamiska och spenderar mycket av sin tid på att leta efter en parningspartner. Kvinnor, å andra sidan, spenderar mycket av sin tid i en burrow eller den - ofta försvarar sitt hem från en manlig interloper. Faktum är att juvenile kvinnor ofta kommer att ligga kvar i deras mödrar medan ungdomar blivit utslagna bara några månader efter att ha blivit födda. Om du kan komma nära nog, är en inspektion av skunkens könsorgan det bästa sättet att bestämma sitt kön.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com