• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vilka är funktionerna med pollen?

  Den ultimata funktionen med pollen är att leverera manliga könsdelar (spermier) från en plantas stam till en äggloss för befruktning av ett ägg, som sedan utvecklas till ett frö.
  Origins

  Pollen är en evolutionär utveckling som finns i högt härledda växter "angiosperms och gymnosperms" som skyddar gamet och möjliggör befruktning utan vatten och ger pollenproducerande växter förmågan att sprida sina gameter längre och i mer olika miljöer än mer primitiva frönfria växter.
  Fröfria växter

  Fröfritt kärlväxter och bryofyter saknar pollen och släpper istället flagellerade spermier som kräver minst en vattenfilm genom vilken man kan simma till ägget.
  Spridning

  Vind eller ett pollinerande djur kan sprida pollen, och pollenmorfologi visar vilken av dessa vektorer en växtart föredrar. Mindre, jämnare pollen sprids vanligtvis vind, medan större, spineriga sorter utvecklas för att fästa vid pollinatorer.
  Anatomi

  Varje pollenkorn har ett sporopolleninbelagt skal som innehåller icke-reproduktiva vegetativa celler, manliga gameter och en cell som bildar ett pollenrör vid kontakt med ägglossningen.
  Allergier

  Allergiska reaktioner på luftburna pollenkorn är vanliga bland människor. De kallas ofta hö feber.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com