• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man hittar en vinkel på en hexagon

  En hexagon är en form med sex sidor. Med rätt ekvation kan du hitta graden av vart och ett av de inre vinklarna, eller vinklarna inuti hexagonen vid hörnen. Med hjälp av en annan formel kan du hitta hexagonens yttre vinklar. Denna process fungerar dock bara för vanliga hexagoner, eller de där alla sidor är lika. Det finns ingen ekvation för att hitta vinklarna av oregelbundna hexagoner.

  Beräkna inre vinkeln genom att multiplicera 180 (n - 2) där "n" är antalet sidor - i det här fallet sex. Multiplicera 180 och 4 för att få svaret. Dela upp detta med antalet vinklar, vilket är sex. Detta ger dig mätningen i grader av varje vinkel, som ska vara 120.

  Beräkna de yttre vinklarna eller vinklarna utanför hexagonen genom att dela 360 med "n", där "n" är lika med numret av vinklar. I det här fallet bör du få 60 grader.

  Kontrollera dina svar genom att lägga till alla vinklar. När du lägger till alla yttre vinklar tillsammans ska du få 360 grader. När du lägger alla inre vinklar ihop, borde du få 720 grader.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com