• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man hittar förhållandet mellan en rektangel i Geometry

  Rektanglar har fyra sidor, och i allmänhet är de intilliggande sidorna inte lika. Att känna av de två sidornas mätningar gör att du kan skapa ett förhållande mellan rektangeln. Detta berättar hur mycket större ena sidan jämförs med den andra sidan. Detta används i grundläggande geometri och hjälper eleverna att förstå egenskaper hos en rektangel. Om du känner till förhållandet mellan en rektangel och känner till mätningen av en sida kan du beräkna den intilliggande sidan.

  Mäta rektangelens sidor. Antag exempelvis att din rektangel har en sida på 8 inches och en annan av 4 inches.

  Ställ in ett förhållande där din stora sida ligger ovanpå fraktionen och den mindre sidan ligger på botten av fraktionen. I exemplet, 8 tum /4 tum.

  Dela förhållandet och ställ sedan in det nedersta numret till ett. I exemplet är 8 dividerat med 4 lika med 2. Så är ditt förhållande 2 till 1.

  Tips

  Rektanglar med samma längd-till-breddsnivåer anses likna.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com