• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Densitet Vs. viskositet

  Uttrycket "långsammare än melass i januari" avser två inneboende egenskaper hos vätskor: viskositet och densitet. Viskositet beskriver en vätes resistans mot flöde, jämför melass och vatten, till exempel, och mäts i pascal-sekunder. Täthet är ett mått på massan av ett ämne per volymenhet och mäts i gram per milliliter.

  Hur långsamt kan du flöda?

  Tänk på en trädgårdsslang utan munstycke. Om du slår på kranen kommer vatten att skjuta ut den öppna änden. Men om rören fylldes med lera i stället för vatten, skulle du ha tur att få sporadiska gobs att komma ut; leran har en högre viskositet än vatten. I allmänhet har låg viskositetsvätskor, såsom vatten, också en låg densitet. Vid en mjukt 70 grader Fahrenheit har vatten en densitet på 0,99 gram per milliliter och en viskositet av 0,0009 pascal-sekunder. Vissa metaller är ett undantag till denna trend. Flytande kvicksilver har en densitet av 13,5 gram per milliliter och en viskositet på 0,016 pascal-sekunder.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com