• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är Alpha-, Beta &Gamma-partiklar?

  Alpha /beta-partiklar och gammastrålar är de tre vanligaste strålningsformerna som utsänds av instabila eller radioaktiva isotoper. Alla tre namngavs av en Nya Zeelandsfödd fysiker vid namn Ernest Rutherford i början av 1900-talet. Alla tre typer av radioaktivitet är potentiellt farliga för människors hälsa, även om olika överväganden gäller i båda fallen.
  Radioaktivitet

  Protoner i en kärna är positivt laddade partiklar, så de avvisar varandra. Kraften som övervinner den avvisningen och håller dem samman kallas den starka kraften eller den starka kärnkraften - en kraft som verkar mellan neutroner och protoner i en kärna, men bara på mycket kort räckvidd. Om kärnan har ett för högt eller för lågt förhållande mellan neutroner och protoner, är det vanligtvis instabilt och därmed radioaktivt.
  Alfapartikel

  En alfapartikel är bara en heliumkärna utan elektroner - två protoner och två neutroner. Den har en mycket större massa än betapartiklar, och följaktligen ett mycket kortare intervall. Vanligtvis reser den med ungefär en tiondel av ljusets hastighet. När en kärna matar ut en alfapartikel minskar dess atomantal med 2 och dess massa minskar med 4, så det är nu ett annat element. Ett ark silkespapper eller ytskiktet på din hud är tillräckligt för att stoppa en alfapartikel, så de har relativt liten penetrerande kraft. De är farligare om materialet som avger alfapartiklar har införts i människokroppen, i vilket fall de blir extremt farliga.
  Beta-partiklar

  En beta-partikel är en elektron. När en kärna avger en beta-partikel förändras en av dess neutroner till en proton, så atomenumret ökar med 1 och det är nu ett annat element. Betapartiklar rör sig med cirka 90 procent av ljusets hastighet och har hundra gånger mer penetrerande kraft än alfapartiklar; ett aluminiumplåt kommer emellertid att stoppa dem, och de tränger bara in cirka en centimeter i människokött.
  Gamma-strålar.

  Gamma-strålar är en högfrekvent form av elektromagnetisk strålning, så de reser med hastigheten på ljus. Utsläpp av gammastrålar följer ofta utsläpp av alfa- eller beta-partiklar; när en kärna matar ut en alfa- eller beta-partikel lämnas den i ett upphetsat eller högre energitillstånd, och det kan falla till ett lägre energitillstånd genom att släppa en gammastrålfoton. Gamma-strålar har mycket högre penetrationskraft än alfa- eller beta-partiklar - så faktiskt att de kan tränga igenom byggnader eller kroppar. Tjocka betong- eller blyskärmar behövs vanligtvis för att säkerställa fullständigt skydd. Högfrekventa gammastrålar har tillräckligt med energi för att jonisera molekyler i kroppen, vilket kan orsaka skador på viktiga makromolekyler som DNA i dina celler.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com