• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man hittar ytan på en hexagonal Prism

  Ett sexkantigt prisma innehåller sex tvådimensionella rektangulära och två tvådimensionella hexagonformade sidor som utgör ytan. Även om varje hexagonal prisma har sina egna dimensioner och storlekar, är den matematiska beräkningen för att hitta ytan fortfarande densamma. Genom att känna längden och bredden på de rektangulära sidorna och hörn längden på en av de sexkantiga sidorna kan du hitta ytan som mäts i fyrkantiga enheter.

  Hitta längden och bredden på en av de sexkantiga sidorna. hexagonala prismas rektangulära sidor.

  Multiplicera längden och bredden av de sexkantiga prismas rektangulära sidorna för att få ytan på en av de rektangulära sidorna. Om exempelvis längden på den rektangulära sidan var 10 tum och bredden var 5 tum, skulle ytan på en av de rektangulära sidorna vara 50 kvadrattum (10 x 5 = 50).

  Multiplicera ytarea av en rektangulär sida med 6 för att erhålla total yta för alla rektangulära sidor på hexagonal prisma. Om exempelvis ytan på en rektangulär sida var 50 kvadrattum skulle den totala ytan på alla rektangulära sidor vara 400 kvadrattum (50 x 6 = 300).

  Hitta längden på en hörn av de sexkantiga sidorna. Eftersom sexkantiga sidor har sex lika hörn kan du mäta någon av de sex hörnen.

  Sätt längden på en av hörnen av de sexkantiga sidorna i ekvationen: (3√3 /2) r ^ 2. Om längden på en av hörnen är 5 tum, skulle ytan på en av de sexkantiga sidorna exempelvis vara cirka 92 kvadrattum.

  (3√3 /2) (5) ^ 2 = 92 kvadrattum.

  Multiplicera ytan på den sexkantiga sidan med två, eftersom det finns två hexagonformade sidor på en sexkantig prisma. Om ytan på en av sidorna var 92 kvadrattum, skulle den totala ytan på de två hexagonformade sidorna exempelvis vara 184 kvadrattum.

  Lägg till produkten du hittade i steg 3 och steg 6 tillsammans för att hitta den totala ytan för hexagonal prisma. Om exempelvis den totala ytarean för de åtta rektangulära sidorna var 300 kvadrattum och den totala ytarean för de två hexagonformade sidorna var 184 kvadrattum skulle den totala ytarean för hexagonalprismen vara 484 kvadrattum (300 + 184 = 484).

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com