• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är skälet till att alkoholer har en högre kokpunkt än alkaner med en liknande molmassa?

  Kokpunkter är en av en serie fysiska egenskaper som listas för element och föreningar i tabeller som kan verka oändliga. Om du tittar närmare kan du se hur den kemiska strukturen och sätten att föreningarna interagerar påverkar de egenskaper du observerar. Alkoholer och alkaner är klasser av organiska föreningar, som är föreningar som innehåller kol. Deras funktionella grupper, eller de delar av den kemiska strukturen som används för att klassificera dem, ansvarar för deras kokpunkter.
  Effekten av molmassa på kokpunkten

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com