• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man använder balansskala

  En balansskala är ett instrument som används för att mäta objekternas vikt genom att jämföra deras vikter till en uppsättning kända vikter. Lady Justice, en symbol för ett opartiskt rättssystem sedan Forntida Rom, ses med en balansskala, på vilken hon sägs väga meriterna på båda sidor av ärendet. De glidande vågen som är vanliga i läkarkontor är också en form av balansvågar.

  Balansvågar

  Placera objektet som vägs på en panna på ena sidan av skalan.

  Lägg objekt med kända vikter på pannan på den andra sidan av skalan tills strålen som förbinder pannorna är jämn. Pannorna kan monteras på strålen på strålen eller de kan hänga från strålen. Hur som helst ska strålen bli nivå.

  Beräkna vikten på alla objekt som lagts till i den andra panelen. Det värdet är föremålets vikt i den första panelen.

  Slidbalansskala

  Placera objektet som vägs på dynan eller panelen beroende på typ av skalan. Vissa glidbalansskalor används för att bestämma en persons vikt och är konstruerade så att en person kan stå på dynan och driva reglaget samtidigt. Andra är konstruerade för laboratorieanvändning och är små nog att sitta på ett bord. Hur som helst är grundoperationen densamma.

  Justera reglagen längs strålen tills den är horisontell och balanserad. Många av dessa skalor har en pil eller pekare i slutet av strålen som kommer att peka på ett fast märke för att indikera att den är balanserad.

  Lägg till de värden som skjutreglagen pekar på för att få totalvikten .

  Tips

  Några strålbalanser är noggranna nog att det är svårt att få strålen perfekt horisontell och en uppskattning måste användas.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com