• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är skillnaden mellan ett förstoringsglas och ett kompositljusmikroskop?

  Medan förstoringsglas och sammansatta ljusmikroskop utför samma grundläggande funktion, det vill säga att föremålen blir större och lättare för ögat att se - det finns många skillnader mellan de två verktygen. Eftersom tekniken har utvecklats har funktionerna hos sammansatta ljusmikroskop också expanderat, medan förstoringsglasögon fortfarande är ganska begränsade i sina förmågor.

  Hur ett förstoringsglas fungerar

  Ett förstoringsglas är en bi-konvex lins, vilket innebär att den kurver utåt på varje sida för att skapa en kupolform. Konvexa linser gör att föremålen blir större eftersom ljuset böjs av linsens form, vilket gör att bilden blir större mot ögat, även om det inte är. Bilden kallas sålunda en "virtuell bild". Förstoringsförmågan bestäms av linsens optiska kvalitet och avståndet det hålls från objektet som ses. Om glaset hålls för långt från föremålet blir objektet suddigt.

  Kompositljusmikroskopkomponenter

  Nyckelkomponenterna i ett föreningsljusmikroskop är dess objektiv, ögonlins, scen, nässtycke, brännvredsknappar och ljuskälla. Det finns typiskt tre eller fyra objektiv på ett mikroskop av denna typ, men det finns bara en okulär lins. Steget är där slides med föremål som ska ses placeras. Nosstycket är den roterande ratten som håller objektivlinserna på plats. Det finns två inställningsknappar: "grov" justeringsknappen och "fin" inställningsknappen. Ljuskällan i ett sammansatt ljusmikroskop är ett stadigt, elektriskt ljus som ger belysning upp från botten av räckvidden. Äldre mikroskop använde speglar för att reflektera ljus från en extern källa.

  Hur ett sammansatt ljusmikroskop fungerar

  Ett sammansatt ljusmikroskop använder en kombination av linser för att förstora objekt mer än möjligt med enkla linser, t.ex. som förstoringsglasögon. Den totala förstoringen av ett omfång bestäms genom multiplicering av effekten hos objektivlinsen som används av kraften hos den okulära linsen. Vanligtvis märks objektivlinserna med deras relativa förstoringseffekt och den okulära linsen är vanligen 10x. Objektivlinser är vanligen 4x, 10x, 40x och 100x. Ljuset lyser genom en öppning i scenen, belyser objektet nedanifrån. Justeringsknapparna används för att uppnå rätt fokus. De kontrollerar mängden ljus som kommer genom bländaren och det fysiska avståndet från objektglaset till linsen. Ju lägre förstoringen desto större avstånd, och när ett objekt ses 100x, rör det nästan bilden på scenen. Bilden förstoras en gång av objektivlinsen, och den förstorade bilden ses genom ögonlinsen, vilken förstorar den igen med 10x.

  Huvudskillnader

  Förstoringsglas förstorar bilden av ett objekt . Förvrängning sker emellertid snabbt. Felaktigt avstånd kan få föremålet att visas mindre, och överförstoring kan göra att bilden förlorar kvalitet och blir oklart och out of focus. Kompositljusmikroskop eliminerar problemet som orsakas av den enda bi-konvexa linsen i ett förstoringsglas. Den okulära linsen på ett mikroskop utför i huvudsak samma funktion som ett förstoringsglas, men det visar bilden som bildas av objektivlinsen. Objektivlinsen, när den används tillsammans med justeringsknapparna på räckvidden, skapar en förstorad bild och reflekterar den på ögonlinsen så att det inte finns någon förlust i trohet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com