• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar CFM-utdata

  Ingenjörer mäter utflödet från en industrifläkt när det gäller antalet kubikfot som det rör sig varje minut (CFM). Vissa enheter kan mäta detta luftflöde längs en innesluten väg, en sådan luftkanal. Du kan emellertid också beräkna denna utgång från två andra värden som hör samman med fläktens funktion. En fläkt som förbrukar mer energi ger en högre effekt. En fläkt som skapar en större tryckskillnad motsvarar också ett större luftflöde.

  Multiplicera fläktens energiförbrukning, mätt i hästkrafter, med 530, en konverteringskonstant. Om exempelvis en fläkt arbetar med 10 hästkrafter: 10 × 530 = 5 300.

  Konvertera trycket som fanen skapar, mätt i pascals, till vattenfötter genom att dividera med 2.989. Varje tum av vatten innehåller 249 pascals, och varje fot av vatten innehåller 2,989 pascaler. Om fläkten lägger till ett tryck på t ex 1000 pascal: 1.000 ÷ 2.989 = 0.335.

  Dela svaret från steg 1 med svaret från steg 2: 5,300 ÷ 0.335 = 15.820. Detta är fläktens utgång i CFM.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com