• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Så här konverterar du Kilojoules till Kilocalories

  Omvandlarenheter kan vara svåra, så när du gör det är det viktigt att komma ihåg att skriva ner dina beräkningar steg för steg och att märka alla enheter. Joules (J) och kalorier, de avledda enheterna av kilojoule (kJ) och kilokalorier (kcal) används båda för att mäta energi. Tänk på prefixet kilo (k) betyder 1.000.

  Skriv ner initialvärdet i kilojoules (kJ). Ta 3 kJ som ett exempel. Varje steg kommer att avslutas med konverteringsprocessen för detta nummer.

  Multiplicera initialvärdet med konverteringsfaktorn (1000 J /1 kJ). KJ-enheterna kommer att avbryta och lämna dig ett värde i J. Använda exemplet: 3 kJ x (1000 J /1 kJ) = 3000 J.

  Multiplicera värdet som erhållits i steg 2 med omvandlingsfaktorn (0,239 kalorier /1 J). J-enheterna kommer att avbryta och lämna dig ett värde i kalorier. Fortsättning med exemplet: 3 000 J x (0,239 kalorier /1 J) = 717 kalorier.

  Multiplicera värdet som erhållits i steg 3 med omvandlingsfaktorn (1 kcal /1 000 kalorier). Kalorierna kommer att avbryta och lämna dig med ditt slutliga värde i kcal. Avsluta exemplet: 717 kalorier x (1 kcal /1 000 kalorier) = 0,717 kilokalorier.

  Tips

  Alltid märka enheter när du gör beräkningar

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com