• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Så här fyller du på en traktortruck

  Traktordäck kräver att en viss mängd lufttryck alltid behålls för att maskinen ska fungera korrekt. Detta lufttryck mäts i pund per kvadrattum eller PSI. Den erforderliga PSI-enheten är imprintad i gummit hos däcken nära pärlan, där däcket möter hjulets metallfälg. Den påtryckta informationen anger ett minimalt acceptabelt arbetstryck och ett maximalt (rekommenderat) däcktryck. Lufttrycket bör bibehållas enligt denna information.

  Ta bort ventilspindelhatten från däckventilen. Tryck den runda änden av ett däcktrycksmätare fast ner på munstycket. Läs mätaren och notera det aktuella däcktrycket som anges i PSI.

  Läs den lägsta /maximala däcktrycksinformationen som skrivs på däcket. Jämför den tryckta traktordäckinformationen med den aktuella däcktrycksläsningen som erhålls från däckmätaren.

  Starta luftkompressorn. Låt det bygga maximalt tanktryck, vid vilken tid kompressorns motor automatiskt stängs av. Tryck kompressorns fyllventil ordentligt över traktorns ventildysans munstycke. Låt luften gå in i däcket i 10 till 15 sekunder. Demontera kompressorns fyllventil från däckets ventilspindelmunstycke. Testa traktortäckens lufttryck igen med lufttrycksmätaren. Fyll däcket med luft i cykler om 10 till 15 sekunder tills traktorns däcktryck faller mellan det rekommenderade däcktrycket.

  Ta bort luftkompressorns munstycke från traktorns däckventil, när kompressorns motor slår på. Detta gör det möjligt för kompressorn att nå fullt tryck igen innan du fortsätter att fylla däcket med det nödvändiga trycket.

  Tips

  Fyll inte ett traktordäck till sitt högsta däcktryck om traktorn kommer användas på varma sommardagar. Jordens höga värme som arbetas med traktorn kan orsaka att det interna däckets lufttryck ökar. Om däcket är fyllt till maximalt kan däcket brista. Under sommarmånaderna håll traktorns däcktryck ca 10 PSI under det maximala så att utrymme för luft kan expandera. På vintern håller däcket fyllt till maximalt, eftersom intern luft tenderar att komma i kontakt med kallt väder, vilket riskerar underfyllda däck och skador.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com