• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Användningen av analys i Engineering

  Analys, definierad som den matematiska studien av förändring, utvecklades oberoende av Isaac Newton och Gottfried Wilhelm von Leibniz på 1700-talet. Teknik definieras som "yrket där kunskap om matematiska och naturvetenskapliga vetenskaper som erhållits genom studier, erfarenheter och övningar tillämpas med dom att utveckla sätt att utnyttja, ekonomiskt, material och krafter i naturen till gagn för mänskligheten." Vissa ingenjörer använder direkt kalkyl i sin dagliga övning och vissa använder datorprogram baserat på kalkyl som förenklar konstruktionsdesign. Två metoder för beräkning, differentiering och integration är speciellt användbara vid tillämpning av teknik, och används generellt för optimering och summering.

  Byggnadsingenjör

  Många aspekter av civilingenjör kräver kalkyl . För det första krävs avledning av de grundläggande fluidmekanikekvationerna. Till exempel använder alla hydrauliska analysprogram, som hjälper till vid utformning av stormavlopp och öppna kanalsystem, att använda numeriska metoder för att få resultaten. I hydrologi beräknas volymen som arean under kurvan för ett plott av flöde mot tiden och uppnås med hjälp av kalkyl.

  Strukturteknik

  I strukturteknik används kalkyl för att bestämma krafterna i komplexa konfigurationer av strukturella element. Strukturell analys avseende seismisk design kräver kalkyl. I ett jordstrukturskontext görs beräkningar av jordens bärkraft och skjuvhållfasthet med hjälp av beräkningar, liksom bestämningen av sidodjupstryck och lutningsstabilitet i komplexa situationer.

  Maskinteknik

  Många Exempel på användning av kalkyler finns i maskinteknik, såsom att beräkna ytan på komplexa objekt för att bestämma friktionskrafter, utforma en pump enligt flödeshastighet och huvud och beräkna effekten som tillhandahålls av ett batterisystem. Newtons kyllov är en styrande differentialekvation i HVAC-design som kräver integration för att lösa.

  Flygteknik

  Ett flertal exempel på användning av kalkyler finns i rymdteknik. Förskjutning över tiden beräknad med hjälp av den idealiska raketekvationen är en applikation av kalkyl. Analys av raketer som fungerar i etapper kräver också kalkyl, liksom gravitationsmodellering över tiden och rymden. Nästan alla fysikmodeller, särskilt de av astronomi och komplexa system, använder någon form av kalkyl.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com