• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar CFM till MPH

  En kubikfot per minut (CFM) av en gas beskriver sin volymström genom ett rör eller en ventil. Det volymetriska flödet är ett bra mått på hur mycket gas som går igenom systemet, men det är inte det tydligaste sättet att avbilda hur snabbt det rör sig. För att bilda denna hastighet beräknar du den linjära hastigheten, som bara beskriver det linjära avståndet som gasen rör sig i miles per timme.

  Dela flödeshastigheten i kubikfot per minut genom kanals tvärsnittsarea. Om exempelvis 2000 kubikfot strömmar genom en kanal med en tvärsnittsarea på 4 kvadratfot varje minut: 2000/4 = 500 fot per minut.

  Multiplicera detta svar med 60, antalet minuter på en timme: 500 x 60 = 30 000 fot per timme.

  Dela svaret med 5 280, vilket är antalet fötter i en mil: 30 000/5 280 = 5,68. Detta är luftens hastighet i miles per timme.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com