• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man bestämmer om en molekyl är Planar

  En molekyls form beror på de atomer som gör det och de elektroner som tillhör den centrala atomen. Om atomerna ordnar sig runt den centrala molekylen så att de existerar på ett enda tvådimensionellt plan är molekylen plan. Molekylen kan annars bilda någon av flera tredimensionella former, inklusive tetraeder, oktaedroner eller bipyramider. En molekyls form påverkar materialets fysikaliska egenskaper, såsom dess färg och fas, och bestämmer hur det reagerar med andra molekyler.

  Räkna antalet atomer än bindning till molekylens centrala atom. Om du till exempel beräknar formen av svaveltetrafluorid, notera att fyra fluoratomer binder till den centrala svavelatomen.

  Räkna antalet ensamma par elektroner på den centrala atomen. En svavelatom innehåller sex valenselektroner och fyra bindningar med fluoratomerna. Det lämnar en enda enstaka elektroner.

  Kontrollera om molekylen antingen har tre bundna atomer och ett enda ensampar, i vilket fall det är trigonalt planerat, eller har fyra bundna atomer och två ensamma par i vilket fall det är plana plan. Svaveltetrafluorid har ingen av dessa konfigurationer. Det är därför inte plana.

  Tips

  Alla molekyler med färre än fyra atomer är tekniskt plana. Men kemiker refererar inte till dem som sådana, men kallar dem linjärt eller vinklat beroende på deras konfiguration.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com