• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man mäter gasledningar

  Att dimensionera industriella gasledningar på rätt sätt är avgörande för såväl processer som säkerhet. Om en gasledning inte är ordentligt dimensionerad, kan vätskeöverföring ge en flaskhals i processen. Den allmänna tumregeln som rekommenderas vätskehastighet i en gasledning är 90-100 fot per sekund. Denna flödeshastighet används för att beräkna den erforderliga rördiametern och används för att bestämma och bekräfta processens volymetriska flödesbehov. Processingenjörer tillhandahåller vanligtvis denna information, men antar för demonstrationsändamål att det krävs en gasflödeshastighet på 100 000 kubikfot per timme vid 200 psi (pund per kvadrat tum).

  Bestäm rördiametern baserat på en rekommenderad gashastighet på 95 fot per sekund. Hastigheten måste konverteras till fot per timme genom att multiplicera det rekommenderade hastighetsvärdet med 3 600 (3 600 sekunder är lika med en timme). Detta beräknar 95 x 3 600 eller 342 000 fot per timme.

  Dela den erforderliga volymetriska flödeshastigheten (100 000 kubikfot per timme) med hastigheten för att bestämma tvärsnittsarean för den erforderliga motsvarande rördiametern. Detta är 100 000 dividerat med 342 000 vilket är 0,29 kvadratfot.

  Bestäm den erforderliga inre rördiametern från tvärsnittsområdet. Beräkningen använder formeln för A \u003d (d2) ∏ /4 där "A" är tvärsnittsområdet, "d" är den inre diametern i fötter och ∏ är Pi som är 3.1416. Eftersom ”A” är känt blir formeln √ (A x 4 /∏) \u003d d. Sätt in siffrorna i formeln och beräkna en diameter på 0,60 fot som kan rundas upp till en innerdiameter på 8 tum.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com