• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Specifikationer för främre ändläsare

  En frontlastare är en utrustning som används på gårdar, på byggarbetsplatser och i många andra situationer där material måste hämtas från en plats och skopas och dumpas på en annan. Varje frontändare har olika specifikationer, men du kan få bättre förståelse för dessa utrustningar om du förstår vad de grundläggande specifikationerna betyder.

  Skopstorlek

  En av nyckelspecifikationerna är skopan storlek. Det här är den siffra du behöver använda för att avgöra om din frontlastare kan passa dina behov eller inte. Om skopstorleken är för liten för den mängd material du behöver flytta kommer din arbetsplats inte att fungera optimalt. I stället kommer du att göra flera resor där en med en större hink skulle ha fungerat mycket bättre.

  Nivåhink vs dumpad hink

  Nästa höjd är höjden på en hink och höjden på den dumpade hinken. En nivån hink kommer att vara högre än en dumpad hink eftersom det inte kommer att vara vinklade nere; Det är viktigt att säkerställa att inte bara din höjd i hinken är tillräcklig utan också din dumpade hinkhöjd. Annars kommer du ständigt att planera ut det för att rensa läppar och ledningar, vilket igen minskar din effektivitet.

  Dumpvinkel

  Dumpvinkeln är den vinkel där lastaren kan vända sig till dumpningen . Ju högre vinkeln desto snabbare den kan flytta sina varor från ett ställe till ett annat, eftersom det ger en större lutning för smuts, grus eller mulch att glida ner.

  Höjning och sänkningstid

  Slutligen finns det höjnings- och sänkningstiden. Eftersom höjningen går mot tyngdkraften och sänkning är att helt enkelt styra en nedstigning medan man arbetar med den är uppehållstiden i allmänhet längre än sänkningstiden. Det är inte att säga att skillnaden är djupgående - det är oftast bara en sekund eller två på det mesta.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com