• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar volymen på en cylinder i gram

  Cylindern är en av geometriens mest grundläggande former - i huvudsak en serie cirklar staplade ovanpå varandra. Medan geometriska cirklar är tvådimensionella (och därmed inte har något "djup") beräknas cylinderstorlek i den fysiska världen genom att man antar att varje cirkel är en "enhet" hög. En mätning i flytande ounces är lätt att beräkna, vilket kräver bara ett extra steg utöver beräkningen av volymen i kubikcentimeter.

  Mäta cylinderdiametern i tum, dividerar sedan med två för att härleda cylinderns radie. Multiplicera radien med pi (3.141) och multiplicera sedan den siffran i sig för att få volymen på en cirkel med en tum hög.

  Multiplicera volymen av den här cirkeln med cylinderns höjd i tum för att få cylinderns förskjutning i kubikmeter.

  Multiplicera förskjutningen i kubikcentimeter med 0,554 för att konvertera den till flytande ounces.

  Varning

  Som exempel kommer vi att beräkna ounceförskjutningen av en cylinder som mäter 3 tum över och 6 tum hög. Vi delar först diametern (3) med två (lika med 1,5), multipliceras med 3,141 (lika med 4,7115), och multiplicerar det själv (motsvarar 22.19).

  Nästa multiplicerar vi 22.19 av cylinderns höjd (6) för att härleda förskjutningen i kubik tum (133,14). Den förskjutningen i kubikcentimeter multiplicerad med 0,554 ger oss en förskjutning i flytande ounces på 73,75.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com