• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar resulterande krafter

  Beräkning av den resulterande kraften på en kropp med en kombination av krafter är att man lägger till de olika verkande krafterna komponentvis, vilket diskuteras i Halliday och Resnicks "Fundamentals of Physics". Likvärdigt utför du vektortillägg. Grafiskt betyder det att vectorns vinkel bibehålls när du flyttar dem i position som en kedja, en rörande huvudet mot en andras svans. När kedjan är klar, rita en pil från den enda svansen utan att huvudet rör det till det enda huvudet utan att svansen rör på den. Denna pil är din resulterande vektor, lika stor och i riktning mot den resulterande kraften. Detta tillvägagångssätt är också känt som "superposition principle".

  Rita ett diagram över olika krafter som verkar på ett 5 kilogram block som faller genom rymden. Antag att det har tyngdkraften att dra ned vertikalt på den, en annan kraft som drar den kvar med en kraft på 10 Newton (SI-enheten) och en annan kraft som drar upp den och till höger i en vinkel på 45 grader med en kraft av 10 ? 2 Newtons (N).

  Summa upp de vertikala komponenterna i vektorerna.

  I ovanstående exempel har gravitationsstyrkan nedåt storleksordningen F = mg = -5kg x 9,8m /s ^ 2, där g är gravitationsaccelerationen konstant. Så dess vertikala komponent är -49N, det negativa tecknet indikerar att kraften trycker nedåt.

  Den högra kraften har en vertikal och horisontell komponent på 10N vardera.

  Vänsterstyrkan har ingen vertikal komponent .

  Summan är 39N nedåt.

  Summa upp de horisontella komponenterna i vektorerna.

  Fortsatt med ovanstående exempel bidrar vänster och höger vektorer 10N i varje riktning , som avbryter varandra för att ge noll horisontell kraft.

  Använd Newtons andra lag (F = ma) för att bestämma accelerationen i kroppen.

  Den resulterande kraften är därför 39N nedåt. För en 5 kg massa uppträder därför accelerationen enligt följande: 39N = F = ma = 5 kg x a, så a = 7,8 m /s ^ 2.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com