• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man hittar hastighet från Mass &Height

  På medeltiden trodde människor att ju tyngre ett objekt desto snabbare det skulle falla. På 1500-talet vägrade den italienska forskaren Galileo Galilei denna uppfattning genom att släppa två metallkanonkulor av olika storlekar från ovanför det lutande tornet i Pisa. Med hjälp av en assistent kunde han bevisa att båda föremålen föll i samma hastighet. Jordens massa är så stor jämfört med din egen att alla föremål nära jordens yta kommer att uppleva samma acceleration - om de inte stöter på väldigt luftmotstånd. (En fjäder skulle till exempel klart falla mycket långsammare än en kanonkula.) För att bestämma ett fallande objekts hastighet är allt du behöver, dess initiala uppåtgående eller nedåtgående hastighet (om det blivit upptaget i luften till exempel) och längden av tiden det har fallit.

  Tyngdkraften orsakar objekt nära jordens yta att falla med konstant acceleration på 9,8 meter per sekund kvadratiskt om inte luftmotståndet är väsentligt. Tänk på att integralet av acceleration över tiden kommer att ge hastighet.

  Multiplicera hur lång tid objektet har fallit med 9,8 meter per sekund kvadrat. Om ett objekt exempelvis har fallit i fria fall i 10 sekunder, skulle det vara: 10 x 9.8 = 98 meter per sekund.

  Dra ditt resultat från objektets initiala uppåtgående hastighet. Om till exempel den initiala uppåtgående hastigheten är 50 meter per sekund skulle det vara: 50 - 98 = -48 meter per sekund. Detta svar är objektets hastighet. En negativ hastighet betyder att den rör sig nedåt (fallande), vilket är exakt vad vi skulle förvänta oss.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Eventuellt kommer objektet att slå marken och gå splat, vid vilken punkt dess hastighet blir 0. Du kan bestämma när objektet kommer att slå marken med hjälp av följande ekvation:

  position = inledande höjd + VT - 4,9 T kvadrat

  där T är längden av tiden förfluten och V är den initiala uppåtgående hastigheten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com