• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man hittar radien av en halvcirkel

  En halvcirkel är en halv cirkel. Det ser ut som en rak linje med en cirkelbåge som förbinder sina ändar till varandra. Halvcirkelns raka kant är diametern och bågen är halva omkretsen av en hel cirkel med samma diameter. Du kan hitta radie av en halvcirkel med formlerna för omkrets och diameter. Vilken formel du använder beror på vilken information du har fått att starta.

  Beräkna radien av en halvcirkel med en känd omkrets

  Ändra först formeln för omkretsen av en cirkel till reflektera att du har att göra med en halvcirkel. Formeln för omkretsen av en cirkel (C) är följande:

  C = 2 x pi
  x radie (r)

  Eftersom en halvcirkel är en hälften av en cirkel, omkretsen av en halvcirkel är halva omkretsen av en cirkel. Formeln för omkretsen av en halvcirkel (SC) är formeln för omkretsen av en cirkel multiplicerad med en halv eller 0,5.

  SC = 0,5 x 2 x pi
  xr

  Eftersom 0,5 x 2 = 1 kan du skriva ekvationen på så sätt:

  SC = pi
  xr

  Lös nu ekvationen för r, eftersom du försöker lösa radien. Gör det genom att dela båda sidorna av pi
  för att få r av sig själv. Resultatet är följande:

  r = SC ÷ pi

  Slutligen mata in det värde du har fått för omkretsen av halvcirkeln och värdet på < em> pi
  för att beräkna radie. Om exempelvis halvcirkeln har en omkrets på 5 centimeter, skulle beräkningen se ut så här:

  r = 5 cm ÷ 3,14 = 1,6 cm

  Beräkna radien av en halvcirkel med en känd Diameter

  Skriv först ekvationen för diametern på en cirkel, som är densamma som diametern på en halvcirkel. Eftersom diametern på en cirkel, eller d, är dubbelt så lång som radien eller r, är ekvationen för diameter följande:

  d = 2r

  Omordla nu ekvationen för diameter av en cirkel för att lösa radius. För att lösa för r, dela båda sidorna med två. Gör så här:

  r = d ÷ 2

  Slutligen mata in det värde du har fått för halvcirkelns diameter. Till exempel, om diametern har ett värde på 20 cm, skulle beräkningen se ut så här:

  r = 20 cm ÷ 2 = 10 cm

  TL; DR (för länge, inte Läs)

  Kom ihåg att pi
  är en konstant som motsvarar ungefär 3,14.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com