• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar experimentellt värde

  Begreppet experimentellt värde är viktigt i vetenskapliga experiment. Experimentvärdet består av mätningarna som gjorts under en experimentell körning. När man gör experimentmätningar är målet att nå ett värde som är korrekt och exakt. Noggrannhet hänför sig till hur nära en enda mätning är det verkliga teoretiska värdet, medan precision relaterar till hur nära mätvärdena är varandra. Av denna anledning finns det minst tre sätt att beräkna experimentvärde.
  Ett enkelt experiment experimentvärde är mätningen genomförd.

  Ibland är experiment utformade för att vara enkla och snabba, och endast en mätning är tagen. Den ena mätningen är det experimentella värdet.
  Komplexa experiment kräver ett genomsnitt

  De flesta experiment är utformade för att vara mer avancerade än den enkla experimenttypen. Dessa experiment involverar ofta genomförande av flera provkörningar, vilket innebär att mer än ett experimentvärde registreras. Under dessa typer av experiment förstås genomsnittet av de registrerade resultaten att vara det experimentella värdet.

  Formeln för det experimentella värdet för en uppsättning av fem siffror lägger till alla fem tillsammans och delar sedan totalen med nummer 5. Till exempel för att beräkna det experimentella värdet för ett experiment med resultaten av 7,2, 7,2, 7,3, 7,5, 7,7, 7,8 och 7,9, lägg till dem alla tillsammans för att nå ett totalvärde av 52,6 och dela sedan med det totala antal försök - 7 i detta fall. Således ger 52,6 ÷ 7 \u003d 7,5142857 avrundat till närmaste 10 det experimentella värdet på 7,5.
  Beräkna experimentvärde med hjälp av procentuellt felformel. analys, definieras som jämförelsen mellan det experimentella värdet jämfört med det teoretiska värdet. Resultats noggrannhet avslöjar hur nära det experimentella värdet är det teoretiska värdet.

  Det teoretiska värdet erhålls från en vetenskaplig tabell och hänvisar till det universellt accepterade värdet för en mätning, som i kroppstemperatur 98,6 grader Fahrenheit. Felanalysens procentuella felformel avslöjar hur experimentets resultat avviker från förväntningarna. Följaktligen hjälper det att bestämma de mest betydelsefulla felen och vilken effekt dessa fel har på det slutliga resultatet.

  Den procentuella felformeln utformades för att bestämma precisionen i beräkningarna, och den har formen av:

  Procentfel \u003d (|

  [Experimentellt värde - teoretiskt värde] |


  ÷ Teoretiskt värde) x 100

  Omorganisering av denna formel ger det experimentella värdet. Ju närmare procentfelet är 0, desto mer exakta är de experimentella resultaten. Ett nummer längre bort från 0 indikerar att det finns flera fall av fel - vare sig mänskliga fel eller utrustningsfel - som kan göra resultaten felaktiga och ogynnsamma.

  Till exempel i ett experiment som mäter kroppstemperatur med ett procentfel av 1 ser formeln ut som 1 \u003d (|

  [Experimentellt värde - 98,6] |

   ÷ 98,6) x 100. Det blir 1/100 \u003d 0,01 \u003d |

  [Experimentellt värde - 98,6] |

   ÷ 98,6. Beräkningen ytterligare ger formeln 0,986 \u003d |

  Experimentellt värde - 98,6 |

  . Med andra ord blir det experimentella värdet i förenklade termer 98,6 +/- 0,986, eftersom det experimentella värdet \u003d teoretiskt värde +/- felet.

  Att det experimentella värdet ligger i intervallet 97.614 till 99.586 illustrerar hur mycket felet finns i genomförandet av experimentet, vilket redan antydts hur långt procentfelet hade varit från värdet 0. Om procentfelet hade varit 0, skulle resultaten ha varit perfekta, och det experimentella värdet skulle ha matchat det teoretiska värde till exakt 98,6.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com